Фирмено ID нюз Рум Работа Онлайн Фронт Деск Начало Карта на Сайта

Права за ползване

Начало /
Права за ползване
ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ
ВЕНИД МЕНИДЖМЪНТ ГРУП ООД
Условия за използване на настоящия сайт
При използването на настоящия уеб сайт ("Сайт") www.venidmanagement.com  и всяка  свързана, подчинена или част от неговата структура компания, както и при копиране на информация ("Материали") от Сайта, Вие приемате да спазвате следните Условия за използване.
В случай, че не сте съгласни с изложените условия, нямате право да използвате сайта, нито да копирате Материали от него.
Ограничения при използване

ВЕНИД МЕНИДЖМЪНТ ГРУП  Ви дава правото да преглеждате, копирате и принтирате Материалите в този Сайт, при условие, че Материалите се използват единствено за законни информационни и нетърговски цели и че не изтривате от Материалите обозначенията за правото на използване, на търговската марка и други знаци с подобно значение.
Тези права не предоставят никакво друго право върху Материалите или копия от Материалите.
Не можете да променяте Материалите по никакъв начин или да възпроизвеждате, публикувате, представяте, разпространявате или използвате по какъвто и да е друг начин за публична и търговска употреба.
Не можете да предавате Материалите на други хора, без да сте им разяснили, а те да са приели задълженията, произлизащи от тези условия на ползване. Вие се съгласявате да спазвате всички допълнителни ограничения, посочени в Сайта, които понякога подлежат на промяна.

Ограничения на отговорността

Нито ВЕНИД МЕНИДЖМЪНТ ГРУП  ООД, нито който и да е от неговото ръководство, служители, представители, носи отговорност за всякакви повреди, причинени от (и не само) пропуски в представянето, системни грешки, прекъсвания, повреди, забави в трансмисията, компютърни вируси, както и от (но не само) по-особени или последващи вреди от използването, невъзможността за използване на Материалите в този Сайт, дори и да е налице пропуск, нехайство от страна на ВЕНИД МЕНИДЖМЪНТ ГРУП, неговите агенти или партньори, или ако упълномощен представител на ВЕНИД МЕНИДЖМЪНТ ГРУП  е бил предупреден за възможността от появата на такива вреди, или и двете събития са налице.
Предoставяне

Всички забележки, предложения, внушения, графики и всяка друга информация, комуникирана от ВЕНИД МЕНИДЖМЪНТ ГРУП  чрез Сайта (наричани като цяло "Предoставяне") са неотменимо право на ВЕНИД МЕНИДЖМЪНТ ГРУП.
ВЕНИД МЕНИДЖМЪНТ ГРУП  няма да се изисква да ги третира като поверителни, и няма да бъде отговорен за никои идеи за дейността си (включително, но не само, продукт, или идеи за реклама) и няма да се търси отговорност при никакви прилики, които могат да се появят в бъдеще при функционирането на ВЕНИД МЕНИДЖМЪНТ ГРУП .
Без ограничения, ВЕНИД МЕНИДЖМЪНТ ГРУП  ООД е притежател на всички настоящи и бъдещи права по Предoставянето от всякакъв вид и същност и навсякъде.
ВЕНИД МЕНИДЖМЪНТ ГРУП  ООД е носител на всички права по Предoставянето с всякакви търговски и каквито и да са други цели, без да е задължен да компенсира никой ползвател на Предoставянето.
Ползвайки Сайта, Вие приемате отговорността за всички материали, които предоставяте, и Вие, не ВЕНИД МЕНИДЖМЪНТ ГРУП,  носите пълната отговорност за материала си, включително и за неговата законност, достоверност, точност, автентичност и права по ползването му.
Право на използване

Всички Материали в Сайта на ВЕНИД МЕНИДЖМЪНТ ГРУП  служат за предоставяне на информация за ВЕНИД МЕНИДЖМЪНТ ГРУП, освен ако не е посочено друго.
ВЕНИД МЕНИДЖМЪНТ ГРУП  контролира и обслужва този Сайт от Централния си офис в Свети  Влас, България, и не изтъква, че тези материали са подходящи или предоставени за употреба на територията на други държави/локации.
Ако използвате този Сайт от други локации, Вие носите отговорност за съблюдаването на приложимия местен закон.
Отказ от поемане на отговорност

Материалите в този Сайт могат да съдържат технически неточности или типографски грешки. ВЕНИД МЕНИДЖМЪНТ ГРУП  може да прави промени или подобрения по всяко време.
МАТЕРИАЛИТЕ В ТОЗИ Сайт СА ПРЕДОСТАВЕНИ ТАКИВА, КАКВИТО СА И БЕЗ ГАРАНЦИИ ОТ НИКАКЪВ ВИД, НИТО ИЗРАЗЕНИ, НИТО НАМЕКНАТИ.
В ПЪЛНА СТЕПЕН НА ДОПУСТИМОТО СПОРЕД ЗАКОНА, ВЕНИД МЕНИДЖМЪНТ ГРУП  ОТКАЗВА ДА ПОЕМЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ЦЕЛИ.
ВЕНИД МЕНИДЖМЪНТ ГРУП  НЕ ГАРАНТИРА,
ЧЕ ФУНКЦИИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В МАТЕРИАЛА, НЯМА ДА БЪДАТ НАРУШЕНИ ИЛИ НЯМА ДА СЪДЪРЖАТ ГРЕШКИ, ЧЕ ДЕФЕКТИТЕ ЩЕ БЪДАТ КОРИГИРАНИ, ЧЕ ТОЗИ Сайт ИЛИ СЪРВЪРЪТ МУ НЕ СЪДЪРЖАТ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДНИ ЕЛЕМЕНТИ.
ВЕНИД МЕНИДЖМЪНТ ГРУП  НЕ ГАРАНТИРА И НЕ ПРАВИ НИКАКВИ ИЗТЪКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО  (ИЛИ РЕЗУЛТАТА ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО) НА МАТЕРИАЛА В ТОЗИ Сайт ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОРЕКТНОСТТА, ТОЧНОСТТА, ДОСТОВЕРНОСТТА ИМ, ИЛИ СЪОТВЕТНО:
ВИЕ (А НЕ ВЕНИД МЕНИДЖМЪНТ ГРУП ) ПОЕМАТЕ ВСИЧКИ РАЗХОДИ ПО ВСЯКО НЕОБХОДИМО ОБСЛУЖВАНЕ, ПОПРАВКА ИЛИ КОРИГИРАНЕ.

Връзки с други сайтове

Този сайт може да съдържа линкове с други Сайтове, които не са поддържани от ВЕНИД МЕНИДЖМЪНТ ГРУП.
ВЕНИД МЕНИДЖМЪНТ ГРУП  не носи отговорност за съдържанието на тези Сайтове. Включването на каквито и да са връзки към подобни Сайтове не обвързва ВЕНИД МЕНИДЖМЪНТ ГРУП  с тези Сайтове.
Всяко създаване на каквито и да са Хипервръзки към Сайта на ВЕНИД МЕНИДЖМЪНТ ГРУП  се разрешава единствено със съгласието и позволението на ВЕНИД МЕНИДЖМЪНТ ГРУП.

Ако желаете да получите разрешение за хипервръзка, моля, свържете се с нас:
ВЕНИД МЕНИДЖМЪНТ ГРУП ООД, Централен офис,
ул.”Одеса” №1, хотел „Лагуна”,
8256 Свети Влас, България.
Други условия

Ако някоя от клаузите на тези Условия за ползване на Сайта на ВЕНИД МЕНИДЖМЪНТ ГРУП  е недействителна, същата не влече нищожност на останалите клаузи на Условията като цяло или на отделни техни клаузи, доколкото те не противоречат на императивните правила на закона.
Всяко доказателство за използване на Сайта за незаконни цели ще бъде предадено на съответните органи на държавната власт, оправомощени да възбудят и водят наказателно производство.
Настоящите Условия представляват цялостният договор между страните по повод използването на този Сайт.
ВЕНИД МЕНИДЖМЪНТ ГРУП  си запазва правото да внася промени и допълнения в Условията по всяко време.
Поверителност

ВЕНИД МЕНИДЖМЪНТ ГРУП  се грижи за поверителността на данните на посещаващите този Сайт в Интернет. По принцип никаква персонална информация за посетителите на Сайта не се събира автоматично.
Въпреки всичко, определена, но не лична, информация, се засича при стандартното опериране на сървърите на ВЕНИД МЕНИДЖМЪНТ ГРУП  и оторизираните сървъри на трети страни. Тази инфомация основно се използва да осигури по-стойностното виртуално преживяване на посетителите. Записаната информация съдържа вида на операционната система, която е била в употреба (например, Macintosh, Windows), както и вида на използвания от посетителя браузер /търсачка/ (например, Netscape, Internet Explorer).
Друг начин на използване на такава информация е вътешният преглед на броя на посетителите на Сайта, но само като обобщена съвкупност в неперсонализирана форма. Адресите на електронните пощи и други лични данни за посетителите на този Сайт са известни единствено и само ако са доброволно публикувани.
Персонално идентифицираща информация, събрана от ВЕНИД МЕНИДЖМЪНТ ГРУП  във връзка с посетителите на неговия Сайт, ще бъдат запазвани и няма да се продават или предлагат по какъвто и да е друг начин извън компанията. Тази информация се събира, за да ни помогне да разберем по-добре използването на Сайта ни от посетителите.
По отношение на всички други Сайтове, достижими чрез Сайта на ВЕНИД МЕНИДЖМЪНТ ГРУП  и притежаващи други практики на използване, тези практики са обяснени в самите Сайтове.

 
ФИРМЕНА ИДЕНТИЧНОСТ УСЛУГИ ЗА ДОМА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И РЕСТОРАНТИ ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА РЕКЛАМОДАТЕЛИ И ТЪРГОВЦИ СВЕТЪТ НА ДИНЕВИ ГРУП